Δ.Σ. Συλλόγου

 

    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας είναι εννιαμελές και απαρτίζεται από τους κάτωθι:

 

   Γιάννης Καρμίρης (πρόεδρος)   697 468 7175

   Δέσποινα Μπουλιανίτη (γραμματέας)  

   Δημήτρης Βλάχος (ταμίας)

   Νίκος Ηλιόπουλος (έφορος πολιτισμού)   697 300 4220

   Γιώργος Κατσίφας (έφορος μαζικού αθλητισμού)   694 853 1012

   Βασίλης Παρίσης (έφορος τμήματος χειροσφαίρισης)   697 972 8069

   Γιώργος Γράβαλος (μέλος)

   Νίκος Πετράκης (μέλος)

   Θανάσης Χανής (μέλος)